Thursday, September 23, 2010

Motivasi Harian

Jadilah seperti ikan dilaut....walaupun air laut itu masin semasin-masinnya tetapi isi ikan tidak masin. Ia mengekalkan identiti dirinya tanpa terpengaruh dengan persekitarannya.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.