Thursday, January 12, 2012

Pesanan


Ketika aku menjadi pemaaf
dan tidak mempunyai rasa dengki,
hatiku lega,
jiwaku bebas daripada bara permusuhan.
Ketika musuhku lewat di hadapanku,
aku sentiasa menghormatinya.
Semua itu aku laku agar aku
dapat menjaga diriku
daripada kejahatan.
Aku tampakkan keramahanku,
kesopananku dan
rasa persahabatanku kepada
orang2 yang aku benci.
Sebagaimana aku tampakkan hal itu
kepada orang2 yang aku cintai.
Manusia adalah penyakit dan
penyakit itu akan muncul
apabila kita mendekati mereka.
Padahal menjauhi manusia bererti memutuskan persahabatan.

WASIAT IMAM SHAFIE

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.