Saturday, November 6, 2010

Motivasi Harian

Hidup di dunia ini hanya sekali sahaja.
Aku tidak akan menghabiskan
masa hidupku sebagai seorang kerani sahaja.
Kejayaan di tangan kita

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.