Tuesday, November 9, 2010

Motivasi Harian

Orang kaya merancang bagi hari esok,
manakala
orang miskin merancang bagi hari ini.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.