Sunday, November 28, 2010

Motivasi Harian

Layang-layang tidak akan naik dengan
mengikut arus angin,
tetapi layang-layang hanya akan naik
dengan melawan arus angin


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.