Friday, October 28, 2011

Proaktif-Reaktif



Proaktif
Mereka melakukan sesuatu


Reaktif
Mereka menunggu sesuatu berlaku

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.